Zawartość

Przedstawiciele KMP na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Data: 
2013-04-29