Zawartość

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana w Polsce. Publiczna debata "Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich w Europie"

Data: 
Od 2016-07-19 do 2016-07-20
słowa kluczowe: 

Poza udziałem w otwartej debacie, podczas której Rzecznicy Katalonii, Irlandii, Estonii i Austrii opowiedzą roli ombudsmana w Europie i o swoich głównych działaniach, odbędzie się też szereg spotkań poglądowych.

Debata ta - "Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich we współczesnej Europie" - odbędzie się 19 lipca o godz. 18  w Warszawie przy ul. Brackiej 25. Debatę organizuje Instytut Spraw Publicznych, dyskusję poprowadzi prof. Monika Płatek.

Delegacja Instytutu spotka się w czasie wizyty między innymi z Prezesem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania czy Komisją Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu RP.

SKŁAD DELEGACJI

  1. Dr. Rafael Ribó I Massó (przewodniczący) - Przewodniczący regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), dyrektor w Zarządzie Światowym IOI,  Rzecznik Praw Obywatelskich Katalonii
  2. Peter Tyndall (ur. 1951) – drugi wiceprzewodniczący Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii
  3. Dr. Ülle Madise – Członek Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Estonii
  4. Dr. Günther Kräuter  – Sekretarz Generalny Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI),  jeden z Rzeczników Praw Obywatelskich Republiki Austrii
  5. Ulrike Grieshofer (ur. 1976) – dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), prawniczka
  6. Judith Macaya – dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Katalonii, członek sekretariatu dla regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI)


Dr Rafael Ribó I Massó  (przewodniczący delegacji , ur. 1945)

– przewodniczący regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), dyrektor w Zarządzie Światowym IOI,  Rzecznik Praw Obywatelskich Katalonii (pełniący tę funkcję drugą kadencję), doktor ekonomii i absolwent prawa, wykładowca nauk politycznych i administracyjnych, były członek parlamentów: hiszpańskiego
i katalońskiego, autor licznych publikacji.

Peter Tyndall (ur. 1951)

– drugi wiceprzewodniczący Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii, Komisarz ds. ochrony danych osobowych oraz Komisarz ds. Informacji dot. Środowiska w Irlandii, w swojej karierze zajmował liczne funkcje urzędowe, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich Walii. Przez wiele lat jego działalność zawodowa koncentrowała się wokół mieszkalnictwa socjalnego i opieki społecznej. Absolwent zarządzania strategicznego na Uniwersytecie w Cardiff.

Dr Ülle Madise (ur. 1974)

– członkini Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu europejskiego, Rzeczniczka Praw Obywatelskich Republiki Estonii, wykładowca prawa konstytucyjnego i dyrektorka instytutu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego na wydziale prawa na Uniwersytecie w Tartu. Kierowała Departamentem Prawa Publicznego w estońskim Ministerstwie Sprawiedliwości, pracowała także jako prawny doradca prezydenta oraz Audytor Generalny w Krajowym Biurze Audytu.

Dr Günther Kräuter (ur. 1956)

– sekretarz generalny Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), jeden z Rzeczników Praw Obywatelskich Republiki Austrii (funkcję tę pełni 3 osobowy Zarząd - Volksanwaltschaft), doktor prawa, były członek parlamentu austriackiego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym oraz prawach człowieka. Odpowiedzialny za koordynację działalności IOI.

Ulrike Grieshofer (ur. 1976)

– dyrektorka wykonawcza Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), prawniczka, doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w austriackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w austriackim Trybunale Konstytucyjnym, posługuje się siedmioma językami obcymi.

Judith Macaya

– dyrektorka gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Katalonii, członkini sekretariatu dla regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI).
 

Galeria

  • Grafika: plakat z zaproszeniem na debatę
    Debata Instytutu Spraw Publicznych 19 lipca o godz. 18 w Warszawie przy ul. Brackiej 25