Zawartość

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana w Polsce

Data: 
2016-07-19

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI) przebywają z dwudniową wizytą w Polsce. W Biurze RPO spotkali się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem, zastępczynią RPO ds. równego traktowania Sylwią Spurek i dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosławem Wróblewskim.

Wizyta zarządu IOI ma na celu zbadanie sytuacji ustrojowej polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i możliwości niezależnego wykonywania przez niego swojej funkcji. Delegaci spotkają się m.in. z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sądu Najwyższego, z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka.

Rzecznicy Katalonii, Irlandii, Estonii i Austrii wezmą również udział w otwartej debacie „Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich w Europie”, podczas której opowiedzą o roli ombudsmana w Europie i o swoich głównych działaniach. Debata odbędzie się 19 lipca o godz. 18  w Warszawie przy ul. Brackiej 25. Debatę organizuje Instytut Spraw Publicznych, dyskusję poprowadzi prof. Monika Płatek.

W czwartek, 20 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej ODIHR przy ul. Miodowej 10 odbędzie się konferencja prasowa członków zarządu IOI. Podczas konferencji Ombudsmani podsumują wyniki swojej misji rozpoznawczej w Polsce. W spotkaniu udział weźmie dr Adam Bodnar.

Prosimy dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prasowej o akredytacje na adres: a.kabulska@brpo.gov.pl

SKŁAD DELEGACJI

 1. Dr. Rafael Ribó I Massó (przewodniczący) - Przewodniczący regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), dyrektor w Zarządzie Światowym IOI,  Rzecznik Praw Obywatelskich Katalonii
 2. Peter Tyndall (ur. 1951) – drugi wiceprzewodniczący Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii
 3. Dr. Ülle Madise – Członek Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Estonii
 4. Dr. Günther Kräuter  – Sekretarz Generalny Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI),  jeden z Rzeczników Praw Obywatelskich Republiki Austrii
 5. Ulrike Grieshofer (ur. 1976) – dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), prawniczka
 6. Judith Macaya – dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Katalonii, członek sekretariatu dla regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI)


Dr Rafael Ribó I Massó  (przewodniczący delegacji, ur. 1945)

– przewodniczący regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), dyrektor w Zarządzie Światowym IOI,  Rzecznik Praw Obywatelskich Katalonii (pełniący tę funkcję drugą kadencję), doktor ekonomii i absolwent prawa, wykładowca nauk politycznych i administracyjnych, były członek parlamentów: hiszpańskiego
i katalońskiego, autor licznych publikacji.

Peter Tyndall (ur. 1951)

– drugi wiceprzewodniczący Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii, Komisarz ds. ochrony danych osobowych oraz Komisarz ds. Informacji dot. Środowiska w Irlandii, w swojej karierze zajmował liczne funkcje urzędowe, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich Walii. Przez wiele lat jego działalność zawodowa koncentrowała się wokół mieszkalnictwa socjalnego i opieki społecznej. Absolwent zarządzania strategicznego na Uniwersytecie w Cardiff.

Dr Ülle Madise (ur. 1974)

– członkini Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu europejskiego, Rzeczniczka Praw Obywatelskich Republiki Estonii, wykładowca prawa konstytucyjnego i dyrektorka instytutu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego na wydziale prawa na Uniwersytecie w Tartu. Kierowała Departamentem Prawa Publicznego w estońskim Ministerstwie Sprawiedliwości, pracowała także jako prawny doradca prezydenta oraz Audytor Generalny w Krajowym Biurze Audytu.

Dr Günther Kräuter (ur. 1956)

– sekretarz generalny Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), jeden z Rzeczników Praw Obywatelskich Republiki Austrii (funkcję tę pełni 3 osobowy Zarząd - Volksanwaltschaft), doktor prawa, były członek parlamentu austriackiego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym oraz prawach człowieka. Odpowiedzialny za koordynację działalności IOI.

Ulrike Grieshofer (ur. 1976)

– dyrektorka wykonawcza Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), prawniczka, doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w austriackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w austriackim Trybunale Konstytucyjnym, posługuje się siedmioma językami obcymi.

Judith Macaya

– dyrektorka gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Katalonii, członkini sekretariatu dla regionu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI).

Galeria

 • zdjęcie: około 10 osób siedzi po dwóch stronach prostokątnego stołu
  Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana z RPO
 • zdjęcie: trzej mężczyźni siedzą przy stole
  Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana z RPO
 • zdjęcie: kobieta i dwaj mężczyźni siedzą przy stole
  Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana z RPO
 • zdjęcie: około 10 osób siedzi po dwóch stronach prostokątnego stołu
  Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana z RPO