Godło RP

Przedstawiciele RPO badają stan poszanowania praw jednego z tymczasowo aresztowanych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie

Data: 
2018-08-09

Po informacjach mediów " i zainteresowaniu RPO prokuratura wypuszcza z aresztu w Gębarzewie poważnie chorego 80-latka.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska i główny specjalista w Zespole ds. Wykonywania Kar Przemysław Możejko badali stan poszanowania praw jednego z tymczasowo aresztowanych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

9 sierpnia w wyniku rozmów z przedstawicielami administracji Zakładu oraz osobą tymczasowo aresztowaną, a także oglądu pomieszczeń i analizy dokumentacji ocenili warunki wykonywania tymczasowego aresztowania, dostęp do opieki zdrowotnej, sposób konwojowania do pozawięziennej placówki służby zdrowia i zakres opieki wychowawczej.

Pod koniec wizyty zastępca dyrektora Zakładu poinformował przedstawicieli Biura Rzecznika, że na mocy decyzji prokuratury w godzinach popołudniowych areszt został uchylony.