Zawartość

Przedstawiciele RPO na I Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego w Gdyni

Data: 
Od 2017-10-12 do 2017-10-14
Położenie: 
  • Gdynia
    Polska
słowa kluczowe: 

Krzysztof Olkowicz Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział w I Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego,  które odbywa się w Gdyni. Wydarzenie potrwa do 13 października.

Otwierając Forum Krzysztof Olkowicz wskazał, że jednym z priorytetów RPO jest ochrona najsłabszych,  w tym osób chorujących psychicznie. Na tym polu ważną rolę odgrywają organizacje społeczne, z którymi Rzecznik współpracuje. Rozwijający się ruch samopomocy ma wielkie znaczenie dla ochrony praw osób chorujących, dlatego RPO patronuje obradom Forum.

Krzysztof Olkowicz zapowiedział też, że Rzecznik będzie przyglądał się realizacji nowo przyjętego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego jest częścią  kampanii społecznej „ Odmień swoją głowę” realizowanej w 2017 r. na Pomorzu.

W ramach Forum będzie można wziąć udział w warsztatach na temat praw człowieka przygotowanych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Grupę TROP.

Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych w Polsce oraz określenie ich kierunków na przyszłe lata. Ważnym faktem jest, że wydarzenie współtworzą uczestnicy projektu Ekspert przez Doświadczenie, członkowie warszawskiej grupy samopomocowej TROP oraz Stowarzyszenia Świętego Walentego, wypełniając program prelekcjami i warsztatami.

Zaproszenie do udziału w forum przyjęli członkowie ruchów samopomocowych z Pomorza i Warszawy oraz reprezentanci świata nauki wspierającego rozwój ruchu samopomocowego osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy i Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem i wspieraniem ruchu samopomocowego, przede wszystkim osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, rodzin, profesjonalistów, studentów nauk humanistycznych i nauczycieli akademickich. Wydarzenie przeznaczone jest również dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych wspierających osoby po kryzysie psychicznym.

Forum jest okazją do sformułowania szczegółowych rekomendacji  do wdrażania rozwiązań związanych z edukacją w zakresie zdrowia psychicznego oraz przestrzegania praw osób doświadczających kryzysów psychicznych. Stanowi inspirację  do podejmowania rozwiązań i zainicjowania przedsięwzięć na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów wspierających osoby chorujące psychicznie.

Galeria

  • zdjęcie: mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, na pierwszysm planie widać kobiete, która robi mu zdjęcie
    Krzysztof Olkowicz mówi o problemach osób chorujących psychicznie