Zawartość

"Przekrocz Granice" - projekt społeczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie, ich rodzin i pracowników medycznych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-04-21 do 2018-11-30
słowa kluczowe: 
Organizatorem projektu "Pzrekrocz granice" jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory. Pomysł na tę inicjatywę zrodził się z obserwacji przez Zespół Projektu zagadnień psychologiczno – społecznych z jakimi mierzą się tak młodzi pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy medyczni w sytuacji diagnozy onkologicznej i procesu leczenia. W celu skonstruowania najlepszego rozwiązania projektowego dopasowanego do zauważonych potrzeb, a jednocześnie długofalowości efektów projektu, zostały przeprowadzone dodatkowe rozmowy z młodymi pacjentami onkologicznymi, ich rodzicami i pracownikami medycznymi zaangażowanymi w proces wsparcia pacjenta.
Cele główne:
1. Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
2. Rozwój sieci wsparcia młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.