Zawartość

Przemoc wobec kobiet – wykład rzeczniczki Sylwii Spurek na SWPS

Data: 
2016-11-29
Położenie: 
  • Chodakowska 19/31
    Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W ramach trwającej od 25 listopada kampanii "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek wygłosi na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS wykład dla studentów prawa.

Chodzi o to, by zwrócić uwagę młodym ludziom, którzy mogą z przyszłości wykonywać zawody prawnicze, na ważną kwestię przemocy wobec kobiet.

Wykład dotyczy:

  • zjawiska przemocy wobec kobiet i jego formy (biorąc po uwagę ogół popełnianych przestępstw, odsetek pokrzywdzonych mężczyzn i pokrzywdzonych kobiet jest podobny. Ale przestępstwa seksualne, nękania i znęcania się popełniane są przede wszystkim wobec kobiet)
  • specyfiki przemocy w rodzinie  (znęcanie się z art. 207 kk to praktycznie jedyne przestępstwo, gdzie ofiara i sprawca mieszkają ze sobą i sprawca ma nieograniczone możliwości oddziaływania na ofiarę)
  • mechanizmów ochrony ofiary i działań adresowane do sprawcy  (nakaz opuszczenia lokalu, programy korekcyjno-edukacyjne)
  • ostatnich rekomendacji Komitetów ONZ - Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitetu Praw Człowieka (odpowiednio z października i listopada 2016) w zakresie radzenia sobie przez Polskę z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.