Zawartość

Publikacja nt. problemów starzejącego się społeczeństwa

Data: 
2012-11-30
słowa kluczowe: 

"Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje" - to tytuł publikacji, której prezentacja odbyła się w Biurze RPO. W dyskusji na temat perspektyw wdrożenia rekomendowanych rozwiązań wzięli udział m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, prof. Barbara Szatur-Jaworska, posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, NFZ i samorządów lokalnych.

Galeria

  • Ludzie przeglądają publikacje przy stole
    Spotkanie dotyczące raportu