Zawartość

Publikacja "Orzecznictwo - prawa osób LGBT w Polsce" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-01-21 do 2016-05-16
słowa kluczowe: 

Publikacja "Orzecznictwo -prawa osób LGBT w Polsce" stanowi zbiór orzeczeń sądów oraz decyzji organów administracji wydanych dotychczas w Polsce w sprawach dotyczących praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Jej współautorką jest Agata Kwaśniewska z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

16 maja w Warszawie odbyło się spotkanie,  którego celem była promocja książki i rozmowy na temat sytuacji osób LGBT w Polsce. Z Biura RPO udział w spotkaniu wzięła Anna Mazurczak, naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego.

Z rozmów, w których uczestniczyli również m.in.: Paweł Knut (Kampania Przeciw Homofobii), prof. Monika Płatek (Wydział Prawa i Administracji UW), adw. Mikołaj Pietrzak (Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej) wynika, że w polskim orzecznictwie nastąpiły zmiany, które zapewniają ochronę prawną osób LGBT przed mową nienawiści. Dotyczą one przede wszystkim zakazu używania wulgarnych określeń odnoszących się do orientacji seksualnej, co jest traktowane przez polskie sądy jako naruszenie dóbr osobistych, przestępstwo znieważenia i przejaw dyskryminacji, o którym mowa w Kodeksie pracy. Nie ulega też wątpliwości, że partnerom tej samej płci przysługuje ochrona prawna w takim samym stopniu jak konkubinatom różnopłciowym.

Wyzwaniem dla polskich sądów jednak nadal pozostaje udzielenie ochrony prawnej w sytuacjach, które nie są uregulowane w przepisach prawnych, jak np. w sprawach dotyczących wydania dokumentów tożsamości dzieciom, obywatelom polskim, u których w aktach urodzenia figurują dwie matki lub dwóch ojców.

Publikację "Prawa osób LGBT. Orzecznictwo" można pobrać ze strony www.kph.org.pl