Godło RP

Publikacje Krajowego Mechanizmu Prewencji

Data: 
2010-05-10

Wybór osób do prowadzenia rozmów w kontekście monitorowania miejsc pozbawienia wolności

Data: 
2010-05-10

Rola tłumaczy ustnych w monitoringu miejsc pozbawienia wolności

Data: 
2010-05-10

Formułowanie skutecznych rekomendacji

Data: 
2010-05-10

Monitoring miejsc pozbawienia wolności, przewodnik praktyczny

Data: 
2010-05-10

Odwiedzając miejsca zatrzymania: Jaka jest rola lekarzy i innych pracowników służby zdrowia?