Godło RP
Zawartość

Publikacje

gafika: biała okładka z pomarańczowymi paskami u góry i u dołu
2016-10-15

Poradnik dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących ze słyszącymi dziećmi wychowującymi się w rodzinach głuchych.

Broszura dostarcza podstawowych informacji na temat języka migowego i kultury Głuchych oraz skutecznych sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

2016-10-04

Publikacja to nowe wydanie przewodnika po programie Karta Różnorodności. Oprócz podstawowych informacji o inicjatywie – jej genezie, idei i sposobach przyłączenia się do programu, czytelnicy znajdą w niej wiele praktycznych informacji z obszaru zarządzania różnorodnością, w tym dobre praktyki firm, będących sygnatariuszami Karty.

grafika: pomarańczowa okładka z brązowym prostokątem
2016-09-30

„Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci” to tytuł raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

zdjęcie: pomarańczowa okładka z fioletowym kwadratem na którym widnieje biały tytuł
2016-09-20

Gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką.

Na  obrazku logo Koalicji Karat w formie napisu Coalition Karat Gender equality
2016-09-19

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 31 maja br. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. 

logo Unicef
2016-09-12

Raport Unicef nt. kryzysu dotyczącego dzieci uchodźców i migrantów.

Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w fioletowym kwadracie
2016-09-02

Publikacja zawiera nowatorskie rekomendacje dla systemu  wczesnej opieki nad rodziną dziecka głuchego w Polsce. Dziś w Polsce systemowo bada się słuch noworodków (badania przesiewowe). Nie ma jednak rozwiązań, które wspierałyby rodzinę dziecka w pierwszym etapie, kiedy stwierdzana jest dysfunkcja słuchu. Pomocą może być dla nich ta książka.

Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w niebieskim kwadracie
2016-09-02

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są w naszym kraju trwale narażone na zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia.

Strony