Godło RP
Zawartość

Publikacje

Pomarańczowa grafika z okładką monografii, na której jest niebieski kwadrat
2016-08-05

Takich spraw jest naprawdę dużo – liczy się je w dziesiątkach czy setkach tysięcy – pisze Adam Bodnar we wprowadzeniu do wydanej właśnie przez Biuro RPO monografii „Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” pod redakcją naukową Marty Kolendowskiej-Matejczuk i Valerego Vacheva.

Na pomarańczowym tle zielony prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-07-05

W kierowanych w 2015 r. do Rzecznika sprawach dominowała problematyka prawa karnego (22,2% spraw), prawa karnego wykonawczego (20,9% spraw), prawa cywilnego (19,1% spraw), prawa administracyjnego i gospodarczego (15% spraw) oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (11,6% spraw).

Na pomarańczowym tle szary prostokąt z tytułem publikacji, w tle mur
2016-07-05

Zadanie przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności zostało powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO (obowiązek ten zapisany jest w art. 1.1.4).

Na pomarańczowym tle fioletowy prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-07-05

Realizację zasady równego traktowania powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich specjalne przepisy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorującą wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 grafika: czerwona wstążka na pomarańczowym tle
2016-04-29

Raport „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014”

Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2016-04-29
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała raport na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
2016-04-18

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet.

Strony