Godło RP

Publikacje

 fot. Łukasz Kuczyński, BRPO
2015-04-15

Mając na uwadze zbliżające się wybory na urząd Prezydenta RP, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia raport zawierający wyniki kontroli lokali wyborczych posiadających status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych przed wyborami samorządowymi.

Błekitne logo Organizacji Narodów Zjednoczonych
2015-03-18

Protokół Stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Okładka publikacji - Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia.
2014-12-26

Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując zadania związane z realizacją zasady równego traktowania, prowadzi badania dotyczące dyskryminacji, opracowuje i wydaje niezależne sprawozdania oraz formułuje zalecenia dotyczące problemów związanych z dyskryminacją.

Strony