Godło RP

Publikacje

 grafika: czerwona wstążka na pomarańczowym tle
2016-04-29

Raport „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014”

Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2016-04-29
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała raport na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
2016-04-18

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet.

Od 2016-03-07 do 2016-03-08

Szanowni Państwo,

prezentujemy opracowanie poświęcone Anieli Steinsbergowej - wybitnej postaci polskiej palestry, szczególnie zasłużonej w walce o wolności i prawa człowieka. Autorem publikacjii pt. "Aniela Steinsbergowa i jej książka” jest prof. Andrzej Friszke – profesor nauk humanistycznych, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Zdjęcie stołu: kartka z drukowanym napisem "Wspieram równe traktowanie, bo ..." uzupełniona odręcznie czerwonym flamastrem: "nie chciałbym się nigdy poczuć jak osoba skrzywdzona dyskryminującym zachowaniem. Adam Bodnar"
2016-02-12

Poradnik, jak nie naruszać godności stron postępowań przed sądami i w prokuraturze, został zaprezentowany na konferencji 12 lutego w Warszawie w obecności rzecznika praw obywatelskich dr. Adama Bodnara*.

Biała okładka ze znakiem "=" na czerwonym tle"
2016-02-11

Polskie prawo zawiera liczne przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz zakazu nierównego traktowania. Ochrona przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem to jednak nie tylko kwestia przepisów – pisze rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar we wstępie do „Przewodnika dla sędziów i prokuratorów: Równe traktowanie uczestników postępowań”.

Strony