Godło RP
Zawartość

Publikacje

na zdjęcie: biała okładka na której widać rysunki łańcucha DNA
2016-12-22

10 czerwca 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich obyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka” zorganizowana przy współpracy z Komitetem Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

zdjęcie: na okładce książki siedzi owczarek niemiecki w tle widać ponton ratowniczy
2016-12-20

Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak i charakter zjawiska. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie.

Wyciągnięta ręka
2016-11-28

W opublikowanym właśnie przez  Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych poradniku przedstawione są zasady pomocy, jaka może zostać udzielona potrzebującym.

Niewątpliwie przyda się on nie tylko osobom szukającym pomocy, ale i ich bliskim, znajomym, i tym wszystkim, którzy będą wspólnie pomocy szukać.

Grafika z okładką książki  i napisem "RPO zwraca uwagę - ważna publikacja dla pracowników, dla pracodawców, dla firm
2016-10-20

Poradnik „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców” ukazał się właśnie nakładem Fundacji Edukacji Nowoczesnej ze wsparciem NBP

gafika: biała okładka z pomarańczowymi paskami u góry i u dołu
2016-10-15

Poradnik dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących ze słyszącymi dziećmi wychowującymi się w rodzinach głuchych.

Broszura dostarcza podstawowych informacji na temat języka migowego i kultury Głuchych oraz skutecznych sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

 

2016-10-04

Publikacja to nowe wydanie przewodnika po programie Karta Różnorodności. Oprócz podstawowych informacji o inicjatywie – jej genezie, idei i sposobach przyłączenia się do programu, czytelnicy znajdą w niej wiele praktycznych informacji z obszaru zarządzania różnorodnością, w tym dobre praktyki firm, będących sygnatariuszami Karty.

grafika: pomarańczowa okładka z brązowym prostokątem
2016-09-30

„Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci” to tytuł raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

zdjęcie: pomarańczowa okładka z fioletowym kwadratem na którym widnieje biały tytuł
2016-09-20

Gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką.

Strony