Godło RP
Zawartość

Publikacje

Na  obrazku logo Koalicji Karat w formie napisu Coalition Karat Gender equality
2016-09-19

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 31 maja br. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. 

logo Unicef
2016-09-12

Raport Unicef nt. kryzysu dotyczącego dzieci uchodźców i migrantów.

Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w fioletowym kwadracie
2016-09-02

Publikacja zawiera nowatorskie rekomendacje dla systemu  wczesnej opieki nad rodziną dziecka głuchego w Polsce. Dziś w Polsce systemowo bada się słuch noworodków (badania przesiewowe). Nie ma jednak rozwiązań, które wspierałyby rodzinę dziecka w pierwszym etapie, kiedy stwierdzana jest dysfunkcja słuchu. Pomocą może być dla nich ta książka.

Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w niebieskim kwadracie
2016-09-02

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są w naszym kraju trwale narażone na zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia.

Pomarańczowa grafika z okładką monografii, na której jest niebieski kwadrat
2016-08-05

Takich spraw jest naprawdę dużo – liczy się je w dziesiątkach czy setkach tysięcy – pisze Adam Bodnar we wprowadzeniu do wydanej właśnie przez Biuro RPO monografii „Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” pod redakcją naukową Marty Kolendowskiej-Matejczuk i Valerego Vacheva.

Na pomarańczowym tle zielony prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-07-05

W kierowanych w 2015 r. do Rzecznika sprawach dominowała problematyka prawa karnego (22,2% spraw), prawa karnego wykonawczego (20,9% spraw), prawa cywilnego (19,1% spraw), prawa administracyjnego i gospodarczego (15% spraw) oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (11,6% spraw).

Na pomarańczowym tle szary prostokąt z tytułem publikacji, w tle mur
2016-07-05

Zadanie przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności zostało powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO (obowiązek ten zapisany jest w art. 1.1.4).

Strony