Zawartość

Punkt Przyjęć Interesantów wraca do Lublina – porozumienie RPO i Prezydenta Miasta

Data: 
2016-02-26
słowa kluczowe: 

Podpisanie porozumienia o uruchomieniu Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Lublinie było głównym celem spotkania dr Adama Bodnara z prezydentem miasta Krzysztofem Żukiem. W wydarzeniu uczestniczyli także sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki oraz Zbigniew Śpiewak i Konrad Walc z Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków w Biurze RPO. Po spotkaniu rzecznik wziął udział w konferencji prasowej.

Do końca 2015 roku taki punkt istniał w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak w styczniu br. jego działalność została zawieszona. Podpisane dziś porozumienie zakłada, że wszyscy mieszkańcy Lublina zainteresowani złożeniem wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich będą mogli uzyskać pomoc w Urzędzie Miasta przy placu Króla Władysława Łokietka 1. W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 15.00 będą tam dyżurowali pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy udzielą zainteresowanym informacji prawnych, przyjmą skargi od obywateli oraz poinformują o działaniach podejmowanych przez RPO. Najbliższy dyżur odbędzie się w marcu 2016 r.

Punkty Przyjęć Interesantów powstały, aby ułatwić obywatelom bezpośredni kontrakt z przedstawicielami Biura RPO. Obecnie tego typu miejsca działają jeszcze w Bydgoszczy i Częstochowie. Natomiast w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu funkcjonują Biura Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegóły dotyczące przyjęć interesantów są dostępne pod adresem: https://rpo.gov.pl/pl/content/kontakt

Jednocześnie przypominamy, że wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich można także złożyć:

 • pisemnie:  na adres -  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
 • w postaci elektronicznej:
  • na skrzynkę pocztową biurorzecznika@brpo.gov.pl,
  • za pośrednictwem wypełnionego formularza elektronicznego,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na ePUAP;
 • osobiście np. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Aleja Solidarności 77 (przyjęcia interesantów odbywają się w poniedziałki: od 9.00 do 17.00 oraz we wtorki - piątki: od 9.00 do 15.00).

 

Galeria

 • na zdjęciu uczestnicy spotkania
  na zdjęciu uczestnicy spotkania
 • na zdjęciu informacja o Punkcie Przyjęć Interesantów
  na zdjęciu informacja o Punkcie Przyjęć Interesantów