Zawartość

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościamii

Data: 
2013-07-03

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7.pdf

Galeria

  • Biała okładka z czarnym tytułem
    Równe szanse w dostępie do edukacji