Zawartość

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sądach rodzinnych

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sądach rodzinnych z uwagi na prawa rodzicielskie: władzę rodzicielską i sprawowanie opieki nad dziećmi w sprawach rozwodowych lub rozstania się rodziców

Cel badawczy:

 1. Zbadanie równego traktowania obojga rodziców w stosowaniu prawa do wykonywania opieki nad swoim dzieckiem (wychowywania swoich dzieci) w przypadku rozwodu czy rozstania się rodziców dziecka.
 2. Analiza przepisów prawa, w jakich sytuacjach ograniczana lub odbierana jest władza rodzicielska w przypadku rozstania się rodziców dziecka – prowadzi do konstatacji, że obecnie narusza się prawa konstytucyjnie chronione dziecka i tego rodzica, któremu wyłącznie z formalnych (a nie materialnych i rzeczywistych) „powodów” ogranicza się prawa rodzicielskie, deprecjonując więź rodzicielską, która jest genetycznie związana z dobrem dziecka.
 3. Zbadanie, w ilu przypadkach powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej było:
 • zagrożenie zdrowia, lub życia dziecka z powodu przemocy domowej,
 • nieprzedłożenie porozumienia rodziców (planu rodzicielskiego),
 • wnioski zawarte w opinii RODK, w szczególności wskazanie lepszego i gorszego rodzica,
 • pomówienie o molestowanie lub przemoc domową,
 • bieda.

4. Zbadanie, w ilu przypadkach sądy powierzyły pieczę nad dziećmi: (nie ograniczyły władzy rodzicielskiej):

 • obojgu rodzicom,
 • matce,
 • ojcu.

5. Zbadanie, w ilu przypadkach sąd oparł decyzję o wykonywaniu opieki nad dzieckiem, ograniczeniu lub pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej – na opinii:

 • RODK - ile było skarg na opinie RODK, kto rozpatrywał skargi na opinie RODK, jakie były następstwa dla autorów błędnych opinii RODK, w zakresie ich odpowiedzialności prawnej czy dyscyplinarnej,
 • biegłych sądowych lub innych instytucji, np. Instytut Ekspertyz Sądowych - ile było skarg na te opinie, kto rozpatrywał skargi na opinie, jakie były następstwa dla autorów błędnych opinii, w zakresie ich odpowiedzialności prawnej czy dyscyplinarnej,
 • w ilu przypadkach strony lub strona odmówiły poddania się badania w RODK, a w ilu przypadkach odmówiono badaniom przeprowadzonych przez biegłych sądowych,
 • jaki wpływ miała odmowa poddana się badaniom przez RODK na decyzje sędziego i w rezultacie na treść orzeczeń?

Uzasadnienie:

Badanie unaoczni władzom (organom) skalę problemu oraz dyskryminacji dzieci i jednego z rodziców, i będzie jednocześnie postulatem dla decydentów politycznych i prawnych do podjęcia działań zapobiegających dyskryminacji dziecka i jednego z rodziców w sytuacji ich rozejścia się (czy rozwodu), w kierunku:
zmiany prawa rodzinnego, i postępowania cywilnego,
skutecznej walki ze stereotypami,
wdrożenia ustawy o zawodzie psychologa (zalegalizowanie wykonywania zawodu psycholog), opracowanie zasad pracy, etyki i kontroli (nadzoru) nad pracą psychologów.

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców