Zawartość

Równe traktowanie w procesie zatrudniania ze względu na wiek, płeć i orientację seksualną

Data: 
2014-02-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Tematyka znana i poddawana dyskusji, jednak wydaje się, że nadal istnieje potrzeba przeprowadzenia kompleksowych badań tego zjawiska w aspekcie zarówno wieku, płci i orientacji seksualnej. Przeprowadzenie kompleksowych badań pozwoliłoby ustalić skalę zjawiska dyskryminacji w procesie zatrudniania ze względu na wiek, płeć i orientację seksualną, jak również pozwoli zweryfikować dane z badań przeprowadzonych na ten temat w poprzednich latach.


Prokuratura Generalna