Zawartość

Rada Społeczna przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Gdańsku

Data: 
2016-05-20

20 maja 2016 r. odbyło się zebranie Rady Społecznej przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Gdańsku. Podczas spotkania obecni członkowie Rady omówili wraz z Pełnomocnikiem Terenowym RPO główne działania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz aktualnie wpływające do gdańskiego Biura sprawy.

W skład Rady Społecznej przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Gdańsku wchodzą:

  • prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Studiów Doktoranckich, Zakładu Praw Człowieka, Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  • dr Zbigniew Szczurek, prawnik, sędzia, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie cywilnym.
  • mjr Waldemar Kowalski, z wykształcenia psycholog, z pasji i zamiłowań historyk i popularyzator dziejów Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz nieznanych kart dziejów Gdańska w XX wieku, major Służby Więziennej, w latach 1996-2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.