Godło RP

Raport o mniejszości ukraińskiej i migrantach z Ukrainy. Konferencja w Biurze RPO

Data: 
2019-06-18
słowa kluczowe: 

Raport o mniejszości ukraińskiej i migrantach z Ukrainy w Polsce w kontekście  aktualnych tendencji w postrzeganiu sytuacji społeczności ukraińskiej – to temat konferencji 18 czerwca 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Punktem wyjścia dyskusji będzie raport przygotowany przez Związek Ukraińców w Polsce. Zaprezentują go  dr Marek Troszyński, mec. Piotr Fedusio oraz Piotr Tyma, Prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Omawiana będzie kwestia migrantów z Ukrainy w Polsce, w tym sytuacja dzieci  bez opieki. Wypowiadać się w tej kwestii będą przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, MEN, Fundacji Polsko-Ukraińskiej Zustricz.

Jednym z przedmiotów dyskusji będzie możliwość wspólnego nauczania dzieci-obywateli Ukrainy i uczniów utożsamiających się z ukraińską mniejszością narodową, objęcia zajęciami służącymi zachowaniu języka i tożsamości kulturowej dzieci w mniejszych miejscowościach. Chodzi też o organizację systemu wsparcia dla rodziców i dzieci mających problemy adaptacyjne oraz spotykających się z przejawami wrogości 

Kolejnym tematem będą „Ukraińcy w mediach, nowe kanały komunikacji”. W tej części będzie mowa o narracji polskich mediów na temat migracji z Ukrainy. Przedstawiona będzie aktywność komunikacyjna społeczności ukraińskiej w Polsce, w tym w internecie, gdzie działa ukraińskie radio w Polsce. Omówione ponadto będą nowe projekty medialne polskich mediów dla migrantów z Ukrainy.   

Załączniki: