Zawartość

"Raport. Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. likwidacji dyskryminacji kobiet - polecamy"

Data: 
2016-09-19

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 31 maja br. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. 

Galeria

  • Na  obrazku logo Koalicji Karat w formie napisu Coalition Karat Gender equality
    Logo Koalicji Karat