Zawartość

Reklamacja klienta SKOK uwzględniona. Skuteczna interwencja RPO.

Data: 
2017-09-13

Skarżący był członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej A. w D. z przerwami od 2001 r. 8 listopada 2012 r. założył on lokatę na pół roku. „Przetrzymał" ją do dnia ogłoszenia upadłości SKOK-u. 28 czerwca 2016 r. skarżący dostał od syndyka SKOK-u w upadłości wezwanie do uiszczenia opłat za prowadzenie indywidulanego konta spółdzielczego. Skarżący nie wiedział, że ma otwarty rachunek w SKOK-u. Niezrozumiałym dla niego było, dlaczego przez 2,5 roku SKOK nie poinformował go o powstającym zadłużeniu. Według skarżącego domaganie się przez SKOK opłat było nadużyciem.

W tej sprawie Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił Rzecznika Finansowego o podjęcie stosownych działań. Na skutek interwencji, po rozpatrzeniu reklamacji i ponownym jej przeanalizowaniu sprawa zakończyła się pozytywnie - opłata za prowadzenie konta IKS została umorzona.

BPK.7000.7.2017

Galeria

  • Grafika: człowiek i instytucja

    Obywatel i bank