Zawartość

Rok Rzecznika Praw Obywatelskich – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które wsparły przed rokiem kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko RPO

Data: 
2016-09-10
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska

Adam Bodnar jest pierwszym RPO, którego kandydatura została wysunięta nie przez polityków, ale przez obywateli i organizacje pozarządowe (było ich prawie 70, to dzięki ich poparciu parlament dał się przekonać do tej kandydatury i od 9 września 2015 r. Adam Bodnar jest rzecznikiem praw obywatelskich).

Po roku, 10 września 2016 r. reprezentanci tych organizacji spotkali się w Biurze RPO, by porozmawiać o tym, co udało się załatwić dla obywateli, a jakie ważne sprawy ciągle wymagają uwagi i pracy.

Usiedliśmy w kręgu - tak jak w czasie spotkań regionalnych i Adam Bodnar najpierw opowiedział o tym, co udało mu się zrobić w ciągu roku i jakie punkty programu, który przedstawił przed rokiem udało się zrealizować.

Opowiadał o sensie spotkań regionalnych i o programie strategicznych postępowań sądowych. Wskazywał na znaczenie biur terenowych RPO i na sens współpracy z administracją rządową, z którą – analizując sprawy punkt po punkcie – udaje się Rzecznikowi bardzo wiele załatwić (zobacz załącznik – 30 najważniejszych spraw).

Istotne jest też wzmacnianie kompetencji Biura RPO poprzez angażowaniu ekspertów – teoretyków i praktyków zajmujących się najpoważniejszymi problemami społecznymi.

Potem goście RPO opowiadali o tym, czego oczekują od Rzecznika i jakie sprawy są ważne dla ich środowisk.

Mówili o coraz trudniejszej sytuacji organizacji pozarządowych w terenie, ale także o żalu z powodu zaprzepaszczania zdobyczy demokratycznych (spór o niezależność Trybunału Konstytucyjnego), o problemie narastającej fali agresji i o języku debaty publicznej, jaki ją wywołuje.

O nieustannych kłopotach w dostępie do informacji publicznej, o świadczeniach społecznych i dostępie do służby zdrowia, o opiece okołoporodowej i prawach osób transpłciowych. O ochronie środowiska.

W końcu o potrzebie takiego wypracowywania nowych rozwiązań prawnych, by dobrze ważyły racje różnych stron (przykład – opłaty parkingowe: z jednej strony mogą być uciążliwe dla mieszkańców korzystających z samochodów, z drugiej – są narzędziem ograniczania ruchu i natężenia spalin w mieście).

Zebrani podkreślali, że potencjał organizacji pozarządowych można wykorzystywać do oceny sensowności różnych rozwiązań proponowanych przez RPO i interwencji przez niego podejmowanych, po to by były bardziej skuteczne.

Mówili też, że żeby Rzecznik mógł dobrze wykonywać swoje zadania, ludzie muszą rozumieć, co robi (np. co konkretnie robi dla współobywateli w ich miejscowości).

Konieczne jest też podnoszenie jakości debaty oraz wiedzy o prawach obywatelskich i ich znaczeniu dla wszystkich.

- Jak możemy Pana wesprzeć? – spytali na koniec.

- Najważniejszym wsparciem jest właśnie przekazywanie wiedzy o tym, co RPO robi, w dół. Aby ludzie o tym wiedzieli i rozumieli, jak mogą korzystać ze swoich praw. 

 

Organizacje, które przed rokiem poparły kandydaturę Adama Bodnara na RPO

(grubą czcionką zaznaczone są te organizacje, których przedstawiciele przyszli na rocznicowe spotkanie)

 

 1. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – zajmuje się bezpłatną pomocą prawną dla osób społecznie marginalizowanych.
 2. Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych – zajmuje się obroną praw osób z niepełnosprawnościami.
 3. Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją – zajmuje się działaniami na rzecz promocji praw obywatelskich.
 4. Client Earth – to prawnicy zajmujący się ochroną środowiska.
 5. Federacja na Recz Kobiet i Planowania Rodziny – działa na rzecz prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci.
 6. Forum Darczyńców – związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
 7. Fundacja „Przysiółek" (Boksze Stare) – działa na rzecz uczciwości w życiu publicznym.
 8. Fundacja Akademia Zdrowego Życia (Bełchatów) – działa na rzecz ochrony i promocja zdrowia.
 9. Fundacja ePaństwo – działa na rzecz rozwoju demokracji, otwartej i przejrzystej władzy.
 10. Fundacja Feminoteka – działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć.
 11. Fundacja Inna Przestrzeń – działa na rzecz otwartości, demokracji i wielokulturowości.
 12. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego – dąży do poprawy jakości życia lokalnych społeczności, osób z niepełnosprawnością i starszych.
 13. Fundacja Instytut Badań Polityczno-Prawnych – zajmuje się  upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka.
 14. Fundacja Klamra – angażuje się w działania na rzecz lepszego świata nie tylko aktywistki i aktywistów z organizacji pozarządowych, ale też zwykłych ludzi.
 15. Fundacja Klinika Rządzenia – działa na rzecz podnoszenia jakości rządzenia.
 16. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie – działa na rzecz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.
 17. Fundacja Mama – działa na rzecz praw matek w Polsce.
 18. Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „LEX NOVA".
 19. Fundacja „Nie lękajcie się" – pomaga ofiarom księży-pedofilów.
 20. Fundacja Nowoczesna Polska – zajmuje się wolnością i komunikacją w mediach cyfrowych.
 21. Fundacja OPOR – pomaga w działalności radioamatorom.
 22. Fundacja Otwarty Plan –działa na rzecz ochrony środowiska.
 23. Fundacja Panoptykon – zajmuje się ochroną wolności, prywatności i praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym.
 24. Fundacja Pole Dialogu – wspiera udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym.
 25. Fundacja „Rodzić po Ludzku” – działa na rzecz godnego porodu.
 26. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego .
 27. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO – portal  www.rownosc.info gromadzi wiedzę oraz doświadczenia z zakresu równości, różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji.
 28. Fundacja Stańczyka (Kraków) – działa na rzecz jawności, otwartości i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym.
 29. Fundacja Trans-Fuzja – działa na rzecz poszanowania praw osób transpłciowych w Polsce.
 30. Fundacja Wolności (Lublin) – jej misją jest społeczna kontrola przestrzegania prawa, by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście. Sprawdza, czy urzędnicy sensownie wydają publiczne pieniądze.
 31. Fundacja Zielony Instytut – prowadzi działania na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka.
 32. Fundacja Zielony Przylądek – działa lokalnie i inspiruje do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 33. Fundacja „Phan Bde" – wspiera inicjatywy społeczne przede wszystkim związane z ochroną praw człowieka.
 34. Fundacja Dialog Pheniben – promuje wielokulturowość, działania antydyskryminacyjne oraz wiedzę o społeczności romskiej.
 35. Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA.
 36. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro Homini (Otwock).
 37. Galicyjska Szkoła Zdrowia – stowarzyszenie, którego celem jest popularyzacja zachowań pro-zdrowotnych, pro-rodzinnych, pro-społecznych, pro-obywatelskich, pro-ekologicznych i pro-przedsiębiorczych.
 38. Greenpeace  – międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 39. Grupa Zmiana (Radom) – grupa nieformalna, która organizuje wspólnie już ponad 20 ogólnomiejskich i regionalnych akcji.
 40. InfoSkawina.pl – portal informacyjny poświęcony wszelkim sprawom związanym z życiem w Skawinie oraz wszystkich sołectwach gminy.
 41. Instytut Spraw Publicznych –niezależny ośrodek badawczo-analityczny.
 42. Lambda Warszawa – organizacja pomagająca osobom w trudnej sytuacji życiowej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
 43. Fajsławice 24 – lokalny serwis informacyjny.
 44. Ludowy Klub Sportowy Olimpia Nowogard – alternatywa dla dotychczasowych podmiotów sportowych działających w Nowogardzie.
 45. Miasto Obywatelskie Lubartów – działa na rzecz współpracy obywateli z władzami miasta Lubartowa.
 46. My pacjenci – wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia.
 47. NaszaKalwaria.pl – niezależny portal informacyjny dla Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.
 48. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła" – zajmuje się edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską.
 49. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu – fundacja działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju.
 50. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – popiera rozwój nauki prawa antydyskryminacyjnego.
 51. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego (Białogard) – jego celem są rozwój, aktywizacja i edukacja obywatelska.
 52. Redakcja „Jasność”.
 53. Sieć Obywatelska Watchdog Polska – działa na rzecz dobrego rządzenia.
 54. Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy – chodzi jej o poprawę jakości życia w Poznaniu.
 55. Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem" – integruje mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych.
 56. Stowarzyszenie „Nasz Bocian" –  działa na rzecz leczenia niepłodności i wspierania adopcji.
 57. Stowarzyszenie Dialog Społeczny – działa na rzecz poprawy dialogu społecznego.
 58. Stowarzyszenie Homo Faber – jego wizją jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny.
 59. Stowarzyszenie Kostroma (Suwałki) – za cel stawia sobie promocję kultury, sztuki oraz regionu.
 60. Stowarzyszenie „Perspektywy" – wspiera inicjatywy i działania na rzecz rozwoju lokalnego.
 61. Stowarzyszenie Propagatorów Zdrowia „Medella”.
 62. Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – jego celem jest budowa świadomości społeczeństwa w zakresie sprawiedliwego handlu.
 63. Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych – obszarem działania jest Polska a w szczególności Lublin.
 64. Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE – wspiera rozwój lokalny.
 65. Szczecinianie Decydują – stowarzyszenie, które chce, by mieszkańcy mogli współdecydować o sprawach miasta.
 66. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – jego misją jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej.
 67. Zmieniamy Koszalin – działa na rzecz rozwoju i upiększenia miasta Koszalin oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.
 68. Kampanii Przeciw Homofobii,
 69. Ludzi dla Miasta (Gorzów Wlkp),

10 września 2016 r. byli z Rzecznikiem także przedstawiciele:

 • Kultury Liberalnej,
 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP),
 • Łódzkiej Koalicji Na Rzecz Jawności. 

 

 

Galeria

 • Zdjęcie grupowe
  Uczestnicy spotkania (nie wszyscy, część musiała wcześniej wyjść)
 • Zdjęcie: ludzie siędzą w kręgu w sali BRPO
  Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 10 września
 • Zdjęcie: ludzie siedzą, mężczyzna wręcza stojącemu męzczyźnie teczkę z listami
  Adam Bodnar dostał też od Akcji Demokracja listy z poparciem, które napisali obywatele
 • Zdjęcie: ludzie siedzą w kręgu
  Rok RPO, 10 września 2016