Zawartość

Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową

Data: 
2017-08-02
słowa kluczowe: 

Raport pt. „Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową” powstał na podstawie badania społecznego dotyczącego dyskryminacji osób transpłciowych na rynku pracy.

Wyniki dokonanej analizy wskazują, że brak uregulowań dotyczących możliwości uzgodnienia płci metrykalnej w Polsce ogranicza prawo do wykonywania pracy swobodnie wybranej przez osoby transpłciowe.

Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, że skala dyskryminacji osób transpłciowych w obszarze zatrudnienia jest trudna do oszacowania ze względu na niską zgłaszalność przypadków dyskryminacji.

Ponadto, wiedza o transpłciowości nie jest w Polsce rozpowszechniona. Istotnym problemem pozostają także funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące tej grupy społecznej.

Galeria

  • grafika: pomarzańczowa okładka z napisem: Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową

    Okładka publikacji: Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową