Zawartość

RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania kompetencji zawodowych psychologów

Data: 
2008-08-04

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania kompetencji zawodowych psychologów, a w szczególności psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu drogowego - 4 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie określania kompetencji zawodowych psychologów, a w szczególności psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu drogowego - 4 sierpnia 2008 r.