Zawartość

RPO i Naczelna Rada Lekarska podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji

Data: 
2016-06-10
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji zadań w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Lekarze włączą się w proces opracowywania ekspertyz dla RPO. Prace podejmą osoby wyznaczone przez okręgowe izby lekarskie.

Krajowy Mechanizm Prewencji to organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Zadanie to powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji sprawdzane są warunki i sposób traktowania w miejscach pozbawiania wolności – nie tylko w zakładach karnych, ale również w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej.

Galeria

  • zdjęcie: dwaj mężczyźni siedzą i podpisują dokumenty
    Adam Bodnar i Maciej Hamankiewicz
  • zdjęcie: kobieta i pięciu mężczyzn stoi, w tle portrety
    uczestnicy spotkania
  • zdjęcie: kobieta i pięciu mężczyzn stoi, dwaj mężczyźni podają sobie dłonie
    uczestnicy spotkania