Zawartość

RPO i zapisy do lekarza-specjalisty. Poradnia zmienia organizację pracy

Data: 
2016-02-23

Pacjenci leczący się stale w jednej z poradni endokrynologicznych dowiedzieli się, że żeby zapisać się na kolejną wizytę, muszą zgłosić się do poradni w wyznaczonym dniu. W efekcie chorzy, w tym pacjenci z niepełnosprawnością i starsi, stali w trzygodzinnej kolejce przed budynkiem, żeby zapisać się do lekarza na wizytę kontrolną.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Zwrócił się między innymi do Rzecznika Praw Pacjenta i do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W odpowiedzi Rzecznik Praw Pacjenta poinformował RPO, że wszczął postępowanie „w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów”, natomiast NFZ podjął kontrolę w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ostatecznie Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że poradnia naruszała zbiorowe prawa pacjentów, bo pacjenci powinni móc ustalić termin wizyty kontrolnej już w czasie wizyty u lekarza. Stwierdził też, że poradnia zaprzestała stosowania tej praktyki.

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa