Zawartość

RPO komentuje ustawy "sądowe" dla Polsat news, 26.07.2017

Rzecznik komentuje, jakie zmiany umożliwi wejście w życie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wskazuje na zagrożenia wynikające z uprawnień Prokuratora Generalnego. Adam Bodnar przypominał też, że ogromną rolę mają teraz do odegrania obywatele i organizacje pozarządowe, które powinny monitorować proces zmian zachodzących w sądach.

 

Adam Bodnar w westybulu senackim, znak "Play"

Galeria

  • Adam Bodnar w westybulu senackim, znak "Play"

    Adam Bodnar