Zawartość

RPO do MS: kiedy będzie można odbierać pisma sądowe w sprawach cywilnych na podstawie pełnomocnictwa

Data: 
2020-03-16
  • Obecne rozporządzenie ws. trybu i sposobu doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych traci moc 7 maja 2020 r.
  • RPO pyta Ministra Sprawiedliwości o stan prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem 
  • Chce też wiedzieć, co z możliwością odbioru awizowanej przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym przez osobę upoważnioną przez adresata

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego wprowadzona nowelą  4 lipca 2019 r.  wymaga wypracowania nowych aktów wykonawczych. Jednym z nich jest nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych. Na mocy noweli dotychczasowe przepisy wykonawcze  obwowiązują nie dłużej niż przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie.  Obecne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. utraci zatem moc 7 maja 2020 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o informację o stanie prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem i przesłanie aktualnej wersji jego projektu.

Jeszcze 27 marca 2018 r. podsekretarz stanu w MS w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19692 pisał, że resort prowadzi prace analityczne i koncepcyjne nad ewentualnym wprowadzeniem rozwiązania, które ułatwiłoby odbiór awizowanej przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym osobie upoważnionej przez jej adresata, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wszystkim uczestnikom tego postępowania. 

W związku z tym Adam Bodnar poprosił o poinformowanie o wyniku tych prac.

IV.511.64.2020

Galeria

  • Skrzynka pocztowa
    Poczta