Zawartość

RPO Adam Bodnar o praworządności na posiedzeniu komisji LIBE

Data: 
2020-04-23
słowa kluczowe: 

- Obecnie szczególnie zajmuję się sprawami pandemii. Dotychczas przedstawiłem 66 rekomendacji z nią związanych, ale sprawy niezależności sądów wiążą się z pandemią, ponieważ nakładane ograniczenia praw i wolności obywatelskich wymagają niezależnego sądownictwa- powiedział RPO Adam Bodnar na posiedzeniu komisji LIBE Parlamentu Europejskiego.

23 kwietnia 2020 r. dyskutowano na temat praworządności w Polsce ze zdalnym udziałem przedstawiciela rządu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, unijnego komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, przedstawicielki chorwackiej prezydencji ambasador Ireny Andrassy i Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO wyraził zadowolenie, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Parlament Europejski bronią praw polskich obywateli. Sądownictwo jest zagrożone. Zmiana standardów w tym obszarze może doprowadzić do prawnego Polexitu.  Będzie to oznaczać, że Polska będzie nadal członkiem UE, ale już nie będzie mogła uczestniczyć w unijnej współpracy w ramach sądownictwa.

Sprawę Izby Dyscyplinarnej i postanowienia TSUE zobowiązującego Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów premier polskiego rządu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiemy zaś, czy stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego będzie respektowane.

Ponadto „ustawa kagańcowa” ogranicza wolność słowa sędziów, a mechanizm mianowania sędziów jest upolityczniony.

Rzecznik odniósł się również do prezydenckich wyborów korespondencyjnych, które spowodują pogorszenie standardów prawnych. Ważność wyborów będzie stwierdzała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. A wszystkich kandydatów do tej nowo powołanej Izby rekomendowała Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie - wobec czego jest wiele wątpliwości.

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ( LIBE ) jest stałym komitetem Parlamentu Europejskiego, który jest odpowiedzialny za ochronę swobód obywatelskich i praw człowieka.

Galeria

  • Flaga Unii Europejskiej

    Unia Europejska, solidarność i wsparcie