Zawartość

Odpowiedź policji w sprawie zatrzymań osób, które udekorowały warszawskie pomniki tęczowymi flagami 

Data: 
2020-09-04
  • Stołeczna policja odpowiedziała RPO na wystąpienie w sprawie zamocowania na warszawskich pomnikach tęczowych flag w nocy z 28 na 29 lipca 200 r. i reakcji  organów ścigania na to zdarzenie
  • W odpowiedzi policja używała sformułowania "Michał S." wobec niebinarnej Margot 

Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy podjął tę sprawę.

Media podawały, że poza figurą Chrystusa przed Kościołem św. Krzyża flagi pojawiły się na pomnikach: Mikołaja Kopernika, Jana Kilińskiego, Wincentego Witosa oraz Syrenki Warszawskiej.

19 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie przysłała Rzecznikowi wyjaśnienia: prowadzi śledztwo przeciwko osobom podejrzanym o znieważenia pomników upamiętniających osoby i zdarzenia historyczne oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej.

Wobec doniesień medialnych o zatrzymaniu przez policję osób podejrzanych o rozwieszenie flag, RPO 4 sierpnia wystąpił zaś do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. Poprosił go o podanie podstawy prawnej zatrzymania osób, które miały brać udział w zdarzeniu, przesłanek uzasadniających zatrzymania oraz informacji o ich przebiegu.  

Odpowiedź Komendanta Stołecznego Policji

W dniach 3-4 sierpnia 2020 r. funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa I realizowali czynności służbowe w ramach prowadzonego dochodzenia, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W toku  tych czynności policjanci dokonali zatrzymania trzech osób - Michała S. Zuzanny M. oraz Anny F., podejrzanych o popełnienie w dniu 28/29 lipca 2020 r. czynów z art. 261 kk oraz z art. 196 kk.

Michał S. został zatrzymany w dniu 3 sierpnia 2020 r., natomiast w dniu  4 sierpnia 2020 r. zatrzymano Zuzannę M. i Annę F. Osoby te zostały zatrzymane  na podstawie art. 244 §1 kpk - przy czym Michał S. i Zuzanna M. zostali zatrzymani  w związku z obawą zatarcia śladów oraz ukrycia się, natomiast Anna F. została zatrzymana  w związku z obawą zatarcia śladów.

Wszystkie z wymienionych osób zostały poinformowane o przyczynach zatrzymania i pouczone o przysługujących im uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.  O zatrzymaniu wymienionych osób poinformowano Prokuraturę.

Odnosząc się do kwestii przekazania kopii protokołów z czynności zatrzymania wymienionych osób informuję, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich nie jest możliwe udostępnienie kopii protokołów, z uwagi  na fakt, że w powyższej sprawie wobec wymienionych osób prowadzone jest postępowanie przygotowawcze i dotychczas nie zapadły w nim rozstrzygnięcia.

XI.518.49.2020

Galeria

  • Pomnik kobiety z ogonem rybim, tarczą i mieczem

    Syrenka Warszawska