Zawartość

RPO: ofiary przemocy nie mogą dłużej czekać na pomoc państwa

Data: 
2015-12-14

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w sprawie potrzeby pilnego podjęcia działań mających na celu zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy domowej lub nią zagrożonych, poprzez uruchomienie w 2016 roku ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących.

Obowiązek jego uruchomienia wynika z art. 24 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Żadna z funkcjonujących obecnie infolinii nie spełnia wszystkich kryteriów, o których mowa w Konwencji. Prawa wielu osób nie są zatem chronione w odpowiedni sposób.

Realizacja takiego zadania została zaplanowana w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jednak dopiero od 2017 roku. Tymczasem odpowiedzialne za to zadanie Ministerstwo Zdrowia informowało o faktycznej gotowości działania w 2016 roku.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o przeznaczenie przez Radę Ministrów dodatkowych środków na ten cel już w 2016 roku.

 

  • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
    Przemoc