Zawartość

Rzecznik pisze do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowych

Data: 
2016-11-25
słowa kluczowe: 

W ostatnim czasie na antenie TVP pojawiło się kilka materiałów, w których przedstawiono zarzuty, jakoby wskazane organizacje pozarządowe, w tym także te uznane i doświadczone, otrzymywały środki finansowe od organów samorządowych i terytorialnych. Wskazywano również na zaangażowanie w działalność tychże organizacji osób publicznych, m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pominięto natomiast szereg podstawowych informacji dotyczących prawnych podstaw funkcjonowania organizacji.

Zaistniała sytuacja może budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia poszanowania konstytucyjnej wolności zrzeszania się wyrażonej w Konstytucji i wydaje się nie sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego m.in. na aktywności organizacji pozarządowych.

Rzecznik podkreślił, że działalność tego typu organizacji stanowi realizację zasady pomocniczości wyrażonej w preambule Konstytucji. Jedną z podstawowych funkcji tej zasady jest zaś ochrona podmiotów, którym powierzono wykonywanie określonych zadań przed nieuzasadnioną interwencją ze strony organów państwowych.

Ponadto Rzecznik wskazał, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o RTV audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Zdaniem Rzecznika treści dyskredytujące działalność organizacji pozarządowych bez podania wyraźnie sformułowanych zarzutów można oceniać jako ograniczające społeczną aktywność, a tym samym jako sprzeczne z dobrem społecznym.

Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o wyjaśnienia i ewentualne podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

AKTUALIZACJA: 8 grudnia przewodniczący KRRiT poinformował Rzecznika, że poprosił telewizję o materiały, na podtsawie których Rada będzie mogła zająć stanowisko.

 

Galeria

  • Dzienikarze i kamerzyści
    Media i komunikacja publiczna