Zawartość

RPO ponagla Ministra Sprawiedliwości co do jego odpowiedzi na wystąpienia w sprawach karnych

Data: 
2019-03-12
Położenie: 
  • Polska

11 marca Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do Zbigniewa Ziobry w sprawie braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na wystąpienia RPO.

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

pozwalam sobie zwrócić się do Pana z uprzejmą prośbą o spowodowanie przyspieszenia odpowiedzi na skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpienia RPO w sprawach ważnych dla obywateli. Szczególne znaczenie terminowe mają wystąpienia w sprawach karnych, dlatego właśnie ich listę dołączam do mojego pisma - chodzi o łącznie 30 wystąpień, w tym 8 ponowień, najstarsze nosi datę 10 marca 2016 roku.

Zmuszony jestem zauważyć w tym kontekście, że nieudzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na jego wystąpienia stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), który wymaga, by każdy organ otrzymujący wystąpienie udzielał na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. 

Niezależnie od wymogów ustawowych, chciałem również zaapelować do Pana Ministra jako do osoby, na której spoczywa szczególna odpowiedzialność. Za każdym z tych wystąpień kryją się bowiem konkretne ludzkie sprawy. Obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowany przez Pana resort potraktuje ich problemy z należytą powagą. Ufają również, że Pan osobiście dołoży wszelkich starań, aby każdy zgłoszony przez nich problem znalazł godne i sprawiedliwe rozwiązanie. Dlatego raz jeszcze bardzo proszę, Panie Ministrze, nie zawiedźmy tych oczekiwań.

Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar

Galeria

  • Zbroja rycerska

    Prawo obrony