Zawartość

RPO pyta, kiedy znikną ograniczenia dostępu do Sejmu

Data: 
2018-05-10
Położenie: 
 • Wiejska 6/10
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 
 • O termin przywrócenia dostępu do Sejmu na dotychczasowych zasadach Rzecznik Praw Obywatelskich pyta szefową Kancelarii Sejmu RP
 • Rzecznik jest zaniepokojony poważnymi następstwami dla przestrzegania praw obywatelskich wskutek zawieszenia wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu
 • Utrudnia to pomoc w pracach legislacyjnych ze strony ekspertów i pracowników różnych instytucji oraz ogranicza relacjonowanie prac Parlamentu przez dziennikarzy   

RPO z dużym niepokojem przyjmuje sygnały dotyczące poważnych następstw dla przestrzegania praw obywatelskich, jakie wynikają z trwającego zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu RP - napisał zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk do szefowej Kancelarii Sejmu RP Agnieszki Kaczmarskiej.

Biuro RPO postanowiło zbadać okoliczności tej sprawy.

Zastępca RPO przypomniał, że - jak głosił komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu - decyzja Straży Marszałkowskiej, podjęta w porozumieniu z kierownictwem Kancelarii Sejmu o zawieszeniu przyznawania jednorazowych kart, miała mieć charakter tymczasowy. Tymczasem obowiązuje ona od środy 25 kwietnia.

„Powoduje to niewątpliwie poważne, długotrwałe komplikacje w funkcjonowaniu Sejmu RP, w tym ma negatywny wpływ na jego merytoryczne prace” – podkreśla list. Trociuk powołał się m.in. na informację przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, który z uwagi na uniemożliwienie udziału ekspertów z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, konsultanta krajowego oraz izb lekarskich, musiał 7 maja zakończyć posiedzenie.

Brak możliwości udziału w pracach legislacyjnych osób nie mających stałych kart wstępu utrudnia zapewnienie odpowiedniej pomocy w procesie legislacyjnym m.in. ze strony ekspertów  czy pracowników instytucji. Negatywnie wpłynie to na jakość stanowionego prawa, a w konsekwencji na prawa człowieka i obywatela.

Ogranicza to także możliwości wykonywania czynności zawodowych przez dziennikarzy. W wyniku odmów uzyskania jednorazowej karty prasowej, nie mogą oni relacjonować prac Sejmu.  

Zastępca RPO zwrócił uwagę na konsekwencje tej decyzji w kontekście gwarancji wynikających z art. 61 Konstytucji RP. Stanowi on, że  obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach okoliczności: ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Stanisław Trociuk poprosił minister Agnieszkę Kaczmarską o pilne zajęcie stanowiska w sprawie i wskazanie, w jakim terminie zostanie przywrócony dostęp do Sejmu na dotychczasowych zasadach.

VII.600.58.2018

 

Galeria

 • Posąg Temidy z wagą

  Sprawiedliwość