Zawartość

Rzecznik pyta o konsekwencje likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Data: 
2020-02-05
  • Czy pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku muszą się liczyć z utratą zatrudnienia w związku z jego likwidacją?
  • Czy utrudni ona załatwianie spraw związanych z korzystaniem z morza i ochroną środowiska morskiego?
  • Czy efektem likwidacji Urzędu nie będzie obniżenie znaczenia regionu?

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o to Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w związku z likwidacją 1 kwietnia 2020 r. Urzędu Morskiego w Słupsku. RPO podjął tę sprawę z urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem MGMiŻŚ z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku, jego pracownicy pracujący na terenie woj. zachodniopomorskiego stali się pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a na terenie woj. pomorskiego - Urzędu Morskiego w Gdyni.

Głównym powodem tej decyzji ma być konieczność ujednolicenia właściwości organów terenowej administracji morskiej z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa i granicami województw.

Do Rzecznika docierają sygnały, że likwidacja urzędu utrudni załatwianie spraw związanych z korzystaniem z morza oraz gospodarką morską, a także ochroną środowiska morskiego. Może skutkować będzie obniżeniem znaczenia regionu.

Szczególny niepokój pracowników i działaczy związkowych wywołuje obawa przed możliwą utratą zatrudnienia w trakcie procesu przejmowania pracowników znoszonego Urzędu lub pogorszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił ministra Marka Gróbarczyka o informacje o planowanych działaniach ograniczających negatywne skutki zniesienia Urzędu w zakresie realizacji zadań terenowej administracji morskiej oraz dla społeczności lokalnej, a także dotyczących utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia przez pracowników.

III.7044.9.2020

Galeria

  • Zdjęcie: mężczyzna przed budynkiem z cegły z tablicami instytucji, które się tu mieszczą
    Przed Urzędem Miasta w Słupsku