Zawartość

RPO spotkał się z delegacja prawników i obrońców praw człowieka z Białorusi przebywających z wizytą studyjną w Polsce

Data: 
2016-11-25
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska
  • Białoruś
słowa kluczowe: 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W skład delegacji wchodzą przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się szerokim spektrum zagadnień związanych z ochroną praw człowieka.

Rzecznik przedstawił gościom kompetencje urzędu i wymienił działania, które RPO prowadzi na arenie międzynarodowej.

Zuzanna Rudzinska-Bluszcz, główna koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych przedstawiła informacje dotyczące prezentacji raportu alternatywnego na temat przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w Komitecie Praw Człowieka ONZ. Wskazała na konieczność uwzględnienia międzynarodowych rekomendacji Komitetu przez władze Rzeczypospolitej Polskiej.

Przemysław Kazimirski, zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji BRPO zaprezentował metodologię działania KMP oraz działania edukacyjne prowadzone przez Zespół.

Pytania delegatów dotyczyły m.in. kwestii związanych z ochroną praw migrantów, skutecznością instytucji skargi kasacyjnej i RPO jako organu równego traktowania.

Zuzanna Rudzinska-Bluszcz zaprezentowała delegatom przykładowe sprawy równościowe, którymi w ostatnim czasie zajmował się RPO, m.in. dotyczących praw osób LGBT i osób z niepełnosprawnościami.

Przemysław Kazimirski opowiedział o monitoringu przestrzegania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z perspektywy KMP.

Goście zainteresowani byli także szczegółowymi procedurami stosowanymi przez KMP oraz kwestiami związanymi z kontrolą internetu oraz wolnością wyznania w Polsce.

Galeria

  • Zdjęcie grupowe na tle loga RPO i dużego portretu Władysława Bartoszewskiego
    Uczestnicy spotkania 25 listopada 2016 r.