Zawartość

RPO w imieniu pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Data: 
2020-05-27

W ostatnich dniach do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła kolejna grupa wniosków od funkcjonariuszy i pracowników KAS. Wynika m.in., że w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych są niedobory kadrowe, ludzie są przeciążeni zadaniami. Cała Krajowa Administracja Skarbowa pracuje w nadgodzinach, a wypłata uposażenia za przedłużony czas służby została wstrzymana – pisze RPO do szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

Dodatkowo wnioskodawcy wskazują, że w okresie pandemii powinni uzyskać podwyższenie dodatku kontrolerskiego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Ponadto w korespondencji kierowanej do Rzecznika podniesiony został problem pominięcia funkcjonariuszy celno-skarbowych w pracach nad dodatkiem przedemerytalnym, którego wprowadzenie jest aktualnie procedowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

WZF.7042.106.2020

Galeria

  • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów

    Granica, celnicy