Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

RPO w mediach

np.: 23/03/2017
np.: 23/03/2017
Data: 
2017-03-17

Adam Bodnar rozmawia z redaktorem Wojciechem Maziarskim m. in. o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Prawa o zgromadzeniach.

Data: 
2017-03-08

W słynnym liście do Kongresu Kobiet w 2009 roku prof. Wiktor Osiatyński napisał: Jestem feministą, ponieważ wiem, iż nierówność i dyskryminacja płci są tak powszechne, że niemal niedostrzegalne.

Na szczęście są dostrzegalne, Panie Profesorze. Świadczą o tym skargi od obywateli wpływające do Biura RPO. Jak również sporządzane przez nas i publikowane co roku raporty dotyczące realizacji zasady równego traktowania. Nie pozostawiają też żadnych wątpliwości liczne badania społeczne na ten temat.

Strony