Zawartość

RPO ws. naruszenia praw pacjentów

Data: 
2015-11-05

 

Zaniepokojenie RPO wzbudziły doniesienia prasowe o wyznaczeniu przez jedną z poradni endokrynologicznych „dnia rejestracji” na wizytę u specjalisty. W konsekwencji od wczesnych godzin porannych pacjenci, w tym osoby z niepełnosprawnością, ponad 3 godziny oczekiwali przed budynkiem Ośrodka na rozpoczęcie rejestracji. RPO podjął tę sprawę z urzędu, zwracając się, między innymi, do Rzecznika Praw Pacjenta aby w ramach ustawowych kompetencji zbadał sprawę i właściwego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W odpowiedzi Rzecznik Praw Pacjenta poinformował RPO, iż wszczął w tej sprawie postępowanie w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, natomiast NFZ podjął kontrolę w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa