Zawartość

RPO ws zbyt długiego czasu oczekiwania na opinie biegłych

Data: 
2010-09-17

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych – 17 września 2010 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych – 17 września 2010 r.

Galeria

  • Figura przedstawiająca kobietę z wagą na tle nieba

    List gratulacyjny/ congratulatory letter