Zawartość

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wybrane 21 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z orzeczeń zaległych. Wśród nich są trzy ważne społecznie sprawy inicjowane przez RPO

Data: 
2016-08-16
słowa kluczowe: 
Dwie kobiety rozmawiają, znak PLAY

Wśród opublikowanych wyroków znalazły się:

Wyrok z 8 czerwca 2016 r. uznający za niekonstytucyjne przepisy w sprawie egzaminów na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością

- Na ustawodawcy ciąży obowiązek wprowadzenia regulacji zapewniających osobom niepełnosprawnym przynajmniej minimalny, a zarazem efektywny poziom pomocy władz publicznych w zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami – stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osoby z niepełnosprawnościami (obowiązek dostarczenia przez osobę niepełnosprawną pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu).

Wyrok z 28 czerwca 2016 r. uznający za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny

- To jeden z najważniejszych dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczący praw osób z niepełnosprawnościami – wyjaśniała w czerwcu, gdy Trybunał przedstawił swoje orzeczenie,  dyr. Anna Błaszczak z Biura RPO.

Wyrok z 28 czerwca 2016 r. o konieczności zmian przepisów o kosztach egzekucyjnych

Sprawa dotyczy przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, które sformułowane są w niekorzystny sposób dla podatników. Przykład? Spółka prowadząca stację benzynową miała 1 mln zł zaległości podatkowej. Urząd skarbowy wszczął więc postępowanie egzekucyjne i zajął rachunek bankowy. Zarząd spółki zdecydował się wtedy na dobrowolne uregulowanie zaległości i wpłacił 1 mln zł na konto urzędu skarbowego. Ale urząd skarbowy zażądał zapłaty kosztów egzekucyjnych. Ich wysokość określa się stosunkowo - w tym przypadku wynoszą 5% egzekwowanej kwoty.

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny