Zawartość

Rząd realizuje postulat RPO, by doprecyzować pojęcie dochodu miesięcznego, który upoważnia do bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste

Data: 
2017-06-01
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, by w ustawie o gospodarce nieruchomościami doprecyzować, czym jest dochód miesięczny, który bierze się przy udzielaniu  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (art. 74 ust. 1 ustawy). Rzecznik postuluje, by odwołać się  do pojęcia dochodu miesięcznego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych .

Na to, że trzeba definicję dochodu miesięcznego z art. 74 ust. 1 doprecyzować,. zwracała już uwagę rzeczniczka praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz 13 stycznia 2014 r. Dziś bowiem nie jest jasne, komu i kiedy przysługuje bonifikata od opłat za użytkowanie wieczyste. (V.7001.1.2014)

Analiza korespondencji prowadzonej między urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich a resortem sprawiedliwości na przestrzeni lat 2014-2016 prowadzi do wniosku, że konieczność zmiany i doprecyzowania tego przepisu nie budzi już wątpliwości. Tym bardziej budzi niepokój to, że tak długo trzeba czekać na stosunkowo prostą prawniczo zmianę w prawie (tymczasem od 2014 r. ten sam artykuł 74 ust. 1  był zmieniany już czterokrotnie).

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło, że rządowy projekt, który przewiduje tę zmianę, znajduje się nadal na etapie uzgodnień z Komisją Europejską (chodzi o projekt ustawy wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UC33). Ostatecznie, zdając sobie sprawę, że problem jest dla ludzi ważny, zmiana art. 74 została wyłączona z tego kompleksowego projektu i wpisana do innego - o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (w wykazie prac legislacyjnych rządu nr UD67). 9 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy i zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu (projekt otrzymał tam numer 1560)

Projekt ten zakłada, że w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie dochodu miesięcznego zostanie doprecyzowane poprzez nawiązanie do przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Obie te regulacje mają podobny cel polegający na wsparciu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Projektowane przepisy zawierają również definicję pojęcia „gospodarstwo domowe”, sformułowaną również na wzór definicji zawartej w przepisach o dodatkach mieszkaniowych oraz określają termin na złożenie wniosku o udzielenie bonifikaty. 

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania