Zawartość

Rzecznik na I Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

Data: 
2015-09-16
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w I Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie.

W swoim wystąpieniu Rzecznik podkreślił konieczność wdrożenia uwag zawartych w raporcie alternatywnym RPO z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnił, że będzie wspierał osoby indywidualne i organizacje społeczne dochodzące praw na drodze sądowej. Dr Bodnar zapowiedział działania na rzecz przyjęcia przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, który przyznaje prawo do skargi indywidualnej do Komitetu ONZ. Mamy już pierwsze rozstrzygnięcia - powiedział Rzecznik – prawo węgierskie, pozbawiające osoby ubezwłasnowolnione prawa udziału w wyborach Komitet uznał za niezgodne  z Konwencją. A przecież w Polsce mamy podobne do węgierskich regulacje. RPO poinformował również, że powierzył swojemu zastępcy płk. Krzysztofowi Olkowiczowi zadanie dokonania przeglądu spraw związanych z osadzaniem w więzieniach osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie.

Podczas Kongresu Rzecznik wręczył wyróżnienia „Ambasador Konwencji”, które zostały przyznane przez organizacje społeczne osobom i instytucjom za szczególne zasługi na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Wśród wyróżnionych są m.in. prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji oraz Anna Błaszczak – zastępczyni dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze RPO.

 

Galeria

  • Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
    Prawa osób z niepełnosprawnościami