Zawartość

Rzecznik na Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE

Data: 
2015-09-24

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego (HDIM) zorganizowanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka  Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. RPO uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym stworzenia efektywnego mechanizmu wykrywania i przeciwdziałania torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie.

Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Sprawiedliwości odbywa się co roku. Gromadzi polityków, ekspertów i działaczy społecznych, zajmujących się prawami człowieka. Jego celem jest m.in. monitorowanie sytuacji praw człowieka na obszarze OBWE.

Tegoroczne Spotkanie Przeglądowe zostało poświęcone zagwarantowaniu podstawowych wolności, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz problematyce rządów prawa i demokracji. Zostało zainaugurowane 21 września i potrwa do 2 października. W ramach Spotkania Przeglądowego zorganizowano kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, spotkań eksperckich i wydarzeń towarzyszących.