Zawartość

Rzecznik praw obywatelskich od 27 grudnia korzysta z urlopu ojcowskiego

Data: 
Od 2016-12-27 do 2017-01-09
słowa kluczowe: 
W związku z narodzinami dziecka rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar od 27 grudnia do 9 stycznia korzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego na opiekę nad dzieckiem.
 
Jego obowiązki pełnią zastępcy RPO, oni też czuwają nad normalną pracą Biura RPO.
 
Adam Bodnar jest świadom, jak wielkie znaczenie dla ojca ma możliwość opiekowania się nowonarodzonym dzieckiem. Urlop ojcowski daje szansę na budowanie dobrych więzi rodzinnych, silnych relacji z dziećmi, a także na udane godzenie ról rodzinnych i zawodowych przez oboje rodziców.
 
Dziś z urlopu ojcowskiego korzysta coraz więcej ojców, ale wciąż aż 4/5 uprawnionych (dane ZUS za 2015 r.) ze swego prawa do opieki nad swym maleńkim dzieckiem rezygnuje. Jak wynika z badań RPO, wielu młodych ojców za mało wie o tej możliwości albo boi się z niej skorzystać. Tymczasem jest to niezbywalne świadczenie przysługujące tylko ojcom. Może być ono wykorzystane od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie drugiego roku życia.
 
Korzystając z tej radosnej osobistej okazji Adam Bodnar apeluje do ojców, by korzystali z urlopów ojcowskich. To jest ich prawo – prawo ich dzieci i prawo ich rodzin.
 
Do pracodawców zaś RPO apeluje, by wspierali młodych ojców w decyzji, by poświęcić przewidziany w Kodeksie pracy czas na opiekę nad dzieckiem. To decyzja, która procentuje na wiele lat – i to nie tylko w domu.

 

Galeria

  • Grafia: sylwetki ludzi w tym rodziców i niemowląt
    Urlop rodzicielski