Zawartość

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę sytuacji z reportażu „Superwizjera” TVN „Etatowy świadek” red. Michała Fuji

Data: 
2019-09-30

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do władz prokuratury o przedstawienie wyjaśnień, jakie działania zamierzają podjąć w celu wyjaśnienia przedstawionych w programie działań prokuratury w Poznaniu. Skieruje także wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące proponowanych zmian w działaniu instytucji tzw. „małego świadka koronnego”.

Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna zwracał uwagę na zagrożenia, które niesie ze sobą aktualne brzmienie przepisów dotyczących małego świadka koronnego, tj. osoby, która podejmuje współpracę z organami ściągania w zamian za złagodzenie kary wymierzonej jej za popełnione przestępstwo.

W grudniu 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich została zorganizowana konferencja naukowa naświetlająca ten problem. Wskazywano podczas niej na liczne praktyczne kwestie związane z oceną wyjaśnień składanych przez małych świadków koronnych. Wskazywano, że konieczne jest wypracowanie mechanizmów, które pozwoliłyby na skuteczną ocenę, czy wyjaśnienia takie są wiarygodne, czy też są podyktowane jedynie chęcią uniknięcia surowej kary. Podkreślono, że obrona musi mieć sposobność weryfikacji takich wyjaśnień, chociażby przez możliwość żądania przesłuchania osoby je składającej (obecnie mały świadek koronny może odmówić wyjaśnień w sądzie powołując się na własne prawo do obrony). Uczestnicy konferencji zaznaczyli także, że niezwykle ważna jest metodyka pracy sędziego orzekającego w tego typu sprawach, który do wyjaśnień małego świadka koronnego powinien podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Galeria

  • Posąg Temidy z wagą
    Sprawiedliwość