Godło RP

Rzecznik prosi Komendanta Głównego Policji o przesłanie aktualnych danych dotyczących przestępstw na tle rasowym

Data: 
2017-01-23

To już kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji w tej sprawie. Rzecznik nadal jest zaniepokojony skalą przestępstw motywowanych nienawiścią popełnianych wobec muzułmanów i osób pochodzenia arabskiego.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie  możliwości opublikowania na stronie internetowej Policji danych pokazujących wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią przedstawionych w materiale prezentowanym podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, uzupełnionych, o brakujące informacje statystyczne obejmujące pozostałe miesiące 2016 r. oraz przesłanie do Biura okresowych raportów i opracowań statystycznych, przygotowanych przez Policję w ramach istniejącego systemu monitorowania skali przestępczości motywowanej nienawiścią.

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie