Zawartość

Rzecznik ws. odrzucenia pozwu w sprawie dyskryminacyjnej

Data: 
2015-11-13
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania w sprawie odrzucenia pozwu kobiety, która domaga się odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć i macierzyństwo w trakcie rekrutacji. Powódka wytoczyła dwa powództwa – do sądu pracy w sprawie dyskryminacji, która miała miejsca podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy starała się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, i do sądu cywilnego, w sprawie dyskryminacji, która miała miejsce podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy starała się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Drugi z pozwów został odrzucony przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu postanowienia wskazał m.in., że w jego ocenie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, na podstawie której powódka żądała odszkodowania, wskazuje jedynie ogólne wytyczne w zakresie zakazu dyskryminacji i nie wynika z niej bezpośrednie roszczenie. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 ustawy, każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania – niewątpliwie zatem przepisy ustawy umożliwiają dochodzenie odszkodowania za jej naruszenie, przy czym ustawa zakazuje dyskryminacji w obszarze zatrudnienia również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie tylko na podstawie umowy o pracę. Mając na uwadze bardzo małą liczbę pozwów o odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, w ocenie Rzecznika szczególnie istotne jest takie kształtowanie orzecznictwa sądów, które sprzyja szczególnemu traktowaniu przez sądy spraw dyskryminacyjnych. Rzecznik przystąpił wobec tego do postępowania zażaleniowego przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

 

Galeria

  • Zdjęcie równoważni, na jednej szali dużo klocków, na drugiej - jeden, ale szale się równoważą
    Równe traktowanie