Zawartość

Sąd Najwyższy o sposobie ustalania wysokości emerytury mieszanej górników

Data: 
2015-11-18

Sąd Najwyższy rozpoznał pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące sposobu ustalania wysokości emerytury mieszanej górników. W podjętej uchwale podzielił pogląd zaprezentowany przez Rzecznika i stwierdził, że przy obliczaniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 w związku z art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się przeliczniki za okresy pracy górniczej, o których mowa w art. 52 ustawy emerytalnej.

Lesław Nawacki, Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO:

Uchwała zapobiegnie stosowanej przez sądy powszechne różnej wykładni tych przepisów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji organów rentowych ustalających wysokość emerytur ubezpieczonym, którzy w latach 2009-2014 osiągnęli wiek uprawniający do emerytury. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Rzecznika, że celem ustawodawcy było zachowanie możliwości obliczenia określonej procentowo części emerytury na dotychczasowych zasadach, a więc również przy wykorzystaniu wyższych, a więc korzystniejszych dla świadczeniobiorców przeliczników pracy górniczej.
 

Galeria

  • Starsze osoby w parku

    Emerytury